خرید آنلاین تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
نام محصول دانلودی: تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلف

ادامه مطلب